Zapaljive krutine, samoreaktivne tvari, polimelizirane tveri i kruti desenzibilirajući eksplozivi