Upute o postupcima i sredstvima za sprečavanje otrovanja, načinu pružanja prve pomoći