Zabranjeno unošenje i konzumacija alkohola u apartmanima malađim od 18 godina